Угода користувача

 1. Дані Правила користування сайтом (надалі Правила) регулюють відносини щодо користування ВЕБ-сайтами в мережі Інтернет за адресами http://est.ua, http://estru.ru, http://estcrimea.com і їх будь-якими поддоменами/субдоменами: *.est.ua, *.estru.ru, *.estcrimea.com, де "*" може бути будь-яким припустимим ім'ям (що називається надалі «Сайт») між ТОВ «Портал «ЕСТ!» (іменоване надалі — Компанія) і Користувачем Сайту, (іменованим надалі «Користувач»). Користувачем є особа, зареєстрована на Сайті, а також особа, яка не пройшла процедуру реєстрації, але хоча б один раз відвідала сторінки Сайту.

 2. Реєстрація будь-якої особи на Сайті, користування особою (в т.ч. тією, що не пройшла процедуру реєстрації) будь-якими сервісами та / або послугами на Сайті, а також розміщення будь-якої інформації, фотографій, оголошень, коментарів на Сайті є підтвердженням згоди такого Користувача з цими Правилами і обов'язковості дотримання їх умов у повному обсязі. Правила можуть бути змінені Компанією без якогось спеціального повідомлення Користувача. Найбільш актуальна версія Правил завжди знаходиться на сторінці за адресою:www.est.ua/ua/about/agreement/ і є обов'язковою для всіх користувачів з моменту підтвердження їхньої згоди з цими Правилами.

 3. З метою збільшення рівня достовірності своїх оголошень, Користувач може підписати з Компанією Угоду (актуальний стан якої знаходиться тут), після чого його оголошенням надається максимальний рівень достовірності — 5 зірок.

 4. Користувач розуміє і приймає, що він несе повну відповідальність як за текст своїх повідомлень, так і за всю інформацію, дані, програми, оголошення, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали (далі «матеріали»), публічно опубліковані або передані в приватному порядку на Сайт. Користувач розуміє, що, використовуючи Сайт, Користувач може побачити матеріали, які є образливими, негідними або суперечними. Користувач Сайту зобов'язується поважати права третіх осіб, дотримуватися усталених традицій та етики мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту з цілями, що суперечать нормам моралі. При розміщенні на Сайті будь-яких пропозицій, у тому числі оголошень про операції з нерухомістю, Користувач вказує ціну винятково в гривні.

 5. Користувач при виборі логіна зобов'язується не використовувати назви територій і населених пунктів (у тому числі, але не виключно: назви країн, областей, міст, селищ, сіл), а також співзвучні їм назви.

 6. Без додаткового узгодження з компанією Користувач має право зареєструвати і використовувати на Сайті тільки один обліковий запис (реєстрацію). У разі виявлення Компанією множинної реєстрації Користувача (більш одного облікового запису), Компанія має право деактивувати всі облікові записи Користувача.

 7. Користувач погоджується не використовувати Сайт для:
  • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расових, етнічних, статевих, соціальних ознак;
  • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, що містять інформацію про об'єкт нерухомості, який є предметом будь-якого судового спору, що підлягає утриманню, закладений, перебуває під арештом (забороною) або перебуває у податковій заставі та/або має якісь інші правові обмеження;
  • порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
  • обмеження прав меншин;
  • видачі себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Компанії, модераторів форумів, власника Компанії, а також введення в оману щодо зовнішнього вигляду, властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
  • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є недостовірними, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або якимось контрактним відносинам;
  • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів про об'єкт нерухомості, згоду на яку від власника такого об'єкта нерухомості Користувачем не отримано;
  • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів про об'єкт нерухомості, згода на яке від власника такого об'єкта нерухомості Користувачем не отримано;
  • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційне найменування, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
  • розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму, схем «пірамід», «листів щастя»;
  • завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації якихось матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
  • навмисного або випадкового порушення будь-яких діючих місцевих, державних або міжнародних законів;
  • відправки, передачі електронних листів в чиєюсь адресу, що містять грубі та образливі вирази і пропозиції;
  • відправки, передачі електронних листів, що містять матеріали порнографічного характеру;
  • розміщення анонімних коментарів і повідомлень.

 8. Компанія залишає за собою право:
  • у разі, якщо Користувачем при розміщенні на Сайті будь-яких пропозицій, у тому числі оголошень про операції з нерухомістю, вказані ціни до будь-якої грошової одиниці, відмінній від національної, Компанія має право без попередження Користувача самостійно коригувати і приводити пропозиції Користувача у відповідності з чинним законодавством;
  • модифіковувати Сайт на свій розсуд;
  • надавати платні і безкоштовні послуги Користувачам (далі — «Послуги»)
  • вносити зміни в дані Правила в односторонньому порядку;
  • змінювати вартість і види Послуг, терміни їх дії; Користувач має право, повідомивши Компанію, перервати дію платної Послуги - в цьому випадку невитрачені Користувачем грошові кошти будуть повернені йому на розсуд Компанії. Переказ коштів від одного Користувача іншому не передбачений;
  • редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам даних Правил, завдають шкоди Компанії або третім особам;
  • у разі, якщо Користувачем розміщені матеріали про об'єкт нерухомості, на розміщення яких власник такого об'єкта нерухомості згоди не давав, Компанія має право без попередження Користувача самостійно редагувати або видаляти такі матеріали;
  • у разі, якщо Користувачем розміщені будь-які матеріали про об'єкт нерухомості, на розміщення яких власник такого об'єкта нерухомості згоди не давав, Компанія має право без попередження Користувача самостійно редагувати або видаляти такі матеріали;
  • обробляти персональні дані Користувача, а також використовувати матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, з метою розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах партнерів Компанії;
  • передавати права, отримані від Користувача за цими Правилами, третім особам в цілях виконання цих Правил без додаткової згоди Користувача;
  • у випадку, якщо відвідувач не використовує його особистий кабінет на Сайті протягом 6 місяців, Компанія має право видалити обліковий запис Користувача без попередження;
  • в разі, якщо Користувачем допускаються порушення цих Правил, підписаної ним Угоди або якщо на Користувача надійшло більше однієї скарги від інших Користувачів, Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача до з'ясування обставин;
  • для контролю достовірності інформації, що розміщується Користувачем, Компанія, в рамках чинного законодавства, здійснює перевірку розміщеної Користувачем інформації на est.ua, в тому числі шляхом запитiв необхідної інформації та/або документів у Користувача;
  • у разі надходження скарги від Користувача на недобросовісні дії іншого Користувача, в тому числі: розміщення недобросовісної (недостовірної) інформації, порушення авторських прав третіх осіб чи інші дії іншого Користувача, що порушують ці Правила, Компанія, з метою усунення порушення, має право за згодою користувача, передати докази правомірності його скарги, її джерело, а також іншу інформацію, іншому Користувачеві, на якого надійшла скарга;
  • видаляти анонімні коментарі та повідомлення.

 9. Компанія зобов'язується всіляко сприяти розміщенню на Сайті достовірної та актуальної інформації. Компанія забезпечує таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації щодо відвідувачів сайту, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Компанія не може гарантувати правильність, точність, детальність або повноту інформації, розміщеної на Сайті третіми особами. У зв'язку з цим Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Компанія не несе будь-якої відповідальності:
  • за будь-які порушення роботи Сайту;
  • за будь-які помилки в роботі Сайту;
  • за будь-який прямий або непрямий збиток незалежно від його природи, походження, наслідків та причин, що викликали його. Сюди входять витрати на придбання об'єктів через Сайт, втрата прибутку, клієнтів або даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування цього Сайту або неможливості його відвідин, а також внаслідок довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманою на зазначеному Сайті;
  • за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації або за спричинення будь-яких інших збитків будь-яким особам, які виникли при користуванні сервісом Сайту, у тому числі з використанням мобільних засобів зв'язку та інших засобів телекомунікацій;
  • за порушення Користувачем авторських і інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, невідповідних чинному законодавству (в тому числі авторському), доданих Користувачем на Сайт або переданих їм Компанії іншим способом.

 10. Користувач, користуючись Послугами Компанії, зобов'язується дотримуватися цих Правил, діючого законодавства, а також додаткових вимог, що необхідні для надання Користувачеві зазначених Послуг. У випадку допущення Користувачем будь-яких порушень (у тому числі, але не виключно: розміщення на Сайті недостовірної інформації), а також невиконання рекомендацій Компанії про усунення таких порушень протягом двох календарних днів з моменту отримання таких рекомендацій, Компанія має право припинити надання таких Послуг Користувачеві, видалити із Сайту його невідповідну інформацію, а грошові кошти, сплачені Користувачем за ці Послуги, не повертати. Рекомендації Компанії відносно усунення допущених порушень передаються Користувачеві, що допустив таке порушення в телефонному режимі та/або шляхом направлення листа в електронній формі на адресу, що була зазначена Користувачем при реєстрації.

 11. Користувачеві, що зареєстрував на Сайті свій Особистий сайт, забороняється будь-яким чином самостійно і / або через третіх осіб накручувати рейтинг Особистого сайту. У разі виявлення «накруток» рейтингу Особистого сайту Користувача, Компанія має право обнулити рейтинг Користувача, знизити його статус на будь-яку кількість наданих йому зірок, заблокувати обліковий запис Користувача, а також стягнути з Користувача штрафні санкції, направивши йому електронне повідомлення про прийняте рішення на електронну адресу, вказаний Користувачем. Під виразом «накрутка рейтингу» розуміється: отримання несправедливої переваги в рейтингу шляхом використання неприродних способів відвідування сторінок Особистого сайту, тобто замість живих людей сторінки Особистого сайту відвідуються ботом - програмою, що імітує відвідування користувачами сторінок Особистого сайту. Під «накруткою рейтингу» також розуміється приховування реальних даних користувачів, в тому числі використання проксі-серверів, коли один реальний користувач багаторазово заходить на Особистий сайт з різних IP адрес, пристроїв, браузерів, намагаючись створити ілюзію безлічі природних відвідувань різними користувачами Особистого сайту.

 12. У разі, якщо інформація, розміщена Користувачем на Сайті, з часом втратила свою актуальність або Користувач позбувся права розміщувати її, в т.ч. у разі укладення власником ексклюзивного договору з іншою особою стосовно нерухомості, то Користувач зобов'язаний видалити таку, раніше розміщену ним інформацію, в т.ч. щодо нерухомості, яка стала предметом ексклюзивного договору, укладеного без участі Користувача. У разі, якщо Користувач не видалить таку інформацію, Компанія має право:
  • запросити підтвердження, яке дозволяє розміщувати таку інформацію;
  • самостійно видалити таку інформацію;
  • знизити статус Користувача.

 13. З метою реєстрації на Сайті і подальшого використання його сервісів, Користувач надає Компанії право використовувати, зберігати та обробляти свої персональні дані згідно з чинним законодавством, не обмежуючись терміном дії виникнення правовідносин, а також надає Компанії право не повідомляти Користувачеві про подальшу обробку таких персональних даних.

 14. Сайт, а також програмне забезпечення, що використовується у зв'язку з ним, можуть містити конфіденційну інформацію і/або інформацію, захищену чинним законодавством про інтелектуальну власність. Зокрема, товарні знаки, корисні моделі, креслення, винаходи, промислові зразки та документи, представлені на Сайті, а також кожний з елементів, створених для Сайту, захищені законодавством про інтелектуальну власність. Компанія не надає ніяких ліцензій або прав, окрім права на наведення довідок на Сайті. Будь-яке відтворення або використання копій документів, представлених на Сайті, строго заборонене, окрім тих випадків, коли документи відтворюються або копіюються виключно в цілях інформації, для особистого і приватного використання, або коли відтворення або копіювання проводиться із спеціального дозволу Компанії. Забороняється копіювати програмне забезпечення, модифікувати його, створювати похідні роботи, змінювати його концепцію або компоновку - або намагатися якимось чином виявити початковий код (окрім тих випадків, коли це дозволено законом) або продати, передати, субліцензувати, змінити або переуступати право власності на програмне забезпечення. Також забороняється модифікування програмного забезпечення або використання модифікованого програмного забезпечення, зокрема, але не тільки, з метою отримання неправомочного доступу до служби або для доступу на Сайт через інший інтерфейс, ніж той, що передбачений Компанією.

 15. У цих Правилах під терміном «Недобросовісна (недостовірна) інформація» розуміються відомості, які свідомо спотворені, які містять некоректні порівняння об'єктів нерухомості, а також містять висловлювання, образи, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію інших користувачів, вводять споживача в оману щодо об'єкта нерухомості або порушують авторські права третіх осіб. Недобросовісною (недостовірної) інформацією також є свідомо спотворені дані про Користувача, викладені при реєстрації на Сайті.

 16. У разі, якщо Користувач порушує ці Правила, права третіх осіб та/або чинне законодавство, тим самим завдаючи шкоду Компанії, такий Користувач зобов'язаний відшкодувати Компанії заподіяну шкоду в повному обсязі за першою вимогою Компанії.

З усіх питань, пов'язаних з функціонуванням Сайту, інформаційна підтримка проводиться за допомогою електронної пошти за адресою support@est.ua або телефоном (056) 794-32-63.

З повагою,
адміністрація сайту Est!
Портал нерухомості Est!
+38 (050) 322-86-12
Est!
Ваша оцінка Est:
Голосів: 1 719
Оцінка: 4,31
Україна
Всі області
Усi мiста
Служба підтримки
Найважливіше про Est!